November 4, 2010

Litratong Pinoy # 124 : Kwadro (frame)

Kanyon ng Galleon Andalucia

Nag punta ako at ang aking kapatid sa ika-13 na daungan ng Maynila noong ika-7 ng Oktubre, 2010 upang mabisita ang "Galleon Anadalucia" ng EspaƱa. Nagpunta ang nasabing galleon para sa fiesta ng "dia del Galleon" o ang pandaigdigang araw ng mga galleon. Nagpunta muna ito sa expo sa Shanghai, China bago lumayag sa Pilipinas. Isa lamang itong replica ng sinaunang galleon na may ganun ding naginamit upang pagugnay ang Mexico at Pilipinas noong 17 daangtaon para sa kalakalan at turismo.

Ang nasa larawan ay ang isa sa mahigit 10 kanyon ng galleon. Pagtitignan mo sa labas, animoy naka kwadro ang mga kanyon.English Translation:

"Canon of Galleon Andalucia"

My sister and I went to Pier 13 of Manila last 7th of October 2010 to visit the Galleon Andalucia of Spain. The said galleon went to the Philippines to take part for the International day of Galleons. She went to Shanghai, China for the Expo before coming to the Philippines. This is only a replica of an old sailing ship to connect Mexico and Philippines in the 17th Century for trade and tourism.

In the photo is just one of more than 10 of her cannons. If you'll see it outside, the cannons somewhat looks like its in a frame.


Maligayang huweBEST sa inyo mga ka-LP


Photo herein is captured using
Canon Powershot a580 in
Pier 13, Manila South Harbor
Port Area, City of Manila, Philippines
last 07th of October 2010
kisses
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...